Pitkään säilyvä “olkipatja” kyntöviilun pohjalla on osoitus huonosta maaperäeliöstön hajotustoiminnasta.

Elämää peltomaassa

Hyväkuntoisessa peltomaassa satokasvit kasvavat hyvin ja eliöstö toimii aktiivisesti. Maassa on suu…