PC-LAARI

Älä maksa tietokoneesta liikaa

Ihmisillä on hyvin eriäviä käsityksiä siitä, mikä on ”hyvä” tietokone, ja yhtä lailla siitä, mitä sellaisesta tulisi maksaa. On olemassa suuri joukko ammattilaisia, jotka maksa…