Sika- ja siipikarjatilojen tuottoriskit kasvaneet

Hintojen heilahtelu vaikeuttaa kotieläintilojen
päätöksentekoa

Tuottajahintojen ja tuotantopanosten hintaralli on aiheuttanut sika- ja siipikarjatiloille viime vuosina monenlaista haittaa. Harmillisimpia seurauksia on…