Kimmo Hovi

Tilusjärjestelyillä kannattavampaan tuotantoon

Suomen peltoviljelyn kannattavuuteen vaikuttavat monet tekijät. Sijaintimme kaukana Euroopan ytimestä pohjoisessa saarekkeessa luo peruslähtökohdat. Ilmasto ja maa…