Rakentamiseen liittyvä

tiedonantovelvollisuus laajenee

Eduskunta on huhtikuussa 2013 hyväksynyt 1.7.2014 voimaan tulevat verotusmenettelylain ja työturvallisuuslain muutokset, jotka merkitsevät laajentuvaa rakentamiseen…