Geodeettinen laitos on ylläpitänyt 1990-luvun puolivälissä valmistunutta GNSS-verkkoa, Suomen kansallista koordinaattijärjestelmän runkoa. Tukiasemat uudistettiin puolentoista vuoden a…