Pellon ja metsän hinnat

Puun hinnat 16.12.13–12.1.14

Lähde: Metla