Lakeuden Taivaanraapija Oy:n tavoitteena on rakentaa 6–8 tuulivoimalan alue Atrian Nurmon tuotantolaitoksen välittömään läheisyyteen. Alue rajoittuu jo ennestään lähialueella jo olevien tuulivoimaloiden eteläpuolelle, kuvan…