Matti Kärkkäinen

Kansalaisia yritetään pakottaa paperittomiin palveluihin

Tietotekniikan kehittymisen ansiosta monet kansalaisten tarvitsemat palvelut saadaan kustannustehokkaasti verkon kautta. Julkisen vallan puolella t…