Marja Jalli

Kasvinterveys ja kemia

Kemiallisen kasvinsuojelun juuret ovat kaukana historiassa. On viitteitä, että jo 3 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua muinaiset sumerilaiset käyttivät rikkiä tuhohyönteisten torjuntaan. Kreikk…