Kasvinsuojeluaineiden

kestävän käytön ohjelma

sai hyvät arviot

Kasvinsuojelualan toimijat arvioivat NAPin toteutumista

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelman (NAP) toinen kausi päättyi 2022. Ohjelman tavoit…