Koko EU:ssa sianlihantuottajilla on nyt vaikeaa.Sianlihan kysyntä laskee ja toisaalta viljan ja lannoitteiden hintojen nousu kasvattavat tuotantokustannuksia.

Maatalousmarkkinoilla paljon seurattavaa

Maatalousmarkkinoide…