Matti Kärkkäinen

Euroopan avohakkuiden historia yli 200 vuotta

Jo 1700-luvulla Euroopassa huolestuttiin metsätalouden puuntuotannollisesta kestävyydestä, kun lisääntyvä väestö tarvitsi entistä enemmän peltopinta-alaa ruoan…