Katsaus

verolainsäädännön

muutoksiin

2020

Vuoden 2020 alusta voimaan tulleista verolainsäädännön muutoksista merkittävimmät koskevat ansiotulon verotusta. Tyypillisistä verotuskohteista liikennepolttoaineiden, tupakan j…