Euroopan maitokatsaus 

Rakennekehitys on ollut hurjaa Saksassakin, jossa maitotilojen lukumäärä laski 236 000:sta 61 000:een vuosina 199…