Euroopan maitokatsaus

Rakennekehitys on ollut hurjaa Saksassakin, jossa maitotilojen lukumäärä laski 236 000:sta 61 000:een vuosina 1992–2019. Samana ajanjaksona lehmien määrä väheni 5,4 miljoonasta 4,1 miljoonaan eläimeen. Yli…