Eurajoen Luvialla asuva Rauno Numminen omistaa tuhansia hehtaareja metsää. Hän on myös Suomen Etämetsänomjistajien Liiton puheenjohtaja. Puuston järeyden laskemisessa käytet…