Luonnonlaitumet voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia. Luonnonlaitumet ylläpitävätkin luonnon monimuotoisuutta. Tässä artikkelissa luonnonlaitumilla tarkoitetaan kaikkia pysyvästi laiduntamalla hoidettuja pellon ulko…