Huonot satovuodet ovat johtaneet talouden kiristymiseen erityisesti viljatiloilla. Viljatiloilla taloutta on kuitenkin helpompi paikata muilla palkka- tai yritystuloilla ja i…