Ukrainan sikatalouden

menetetyt toiveet

Ukrainasta voisi tulla merkittävä toimija kansainvälisessä sianlihan kaupassa, sillä maassa on hyvät mahdollisuudet kasvinviljelyyn, alhaiset työvoimakustannukset ja pitkät perinteet…