Markkinasignaalit

Kirjoittajat: Kyösti Arovuori ja Tapani Yrjölä, PTT

Yhdysvalloissa maatalouspolitiikan uudistus ei muuta käytännössä mitään

Euroopan unionissa maatalouspolitiikan uudistu…