Maanparannusaineista käytetyimpiä ovat edelleen lanta ja erilaiset kompostoidut biojäte- ja puhdistamolietteet. Kipsi (taaimpana), rakennekalkki (kipsin edessä) ja puukuidut (etummaisena, sorakasan e…