Typpilannoituksen vaikutukset kasvustoon ovat silmin nähtävissä. Kuvassa koeruutuja, joissa kasvaa timoteilajiketta Grindstad lannoitustasoilla 0, 400, 150 ja 250 kg N/ha (vasemmalta oikealle) ennen ensimmäistä niittoa Maanin…