www.proagria.fi

Ota talous hallintaan

Toimintaympäristön jatkuvat muutokset vaikuttavat maatalouden kannattavuuteen. Tästä syystä maatilayrityksen johtamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota epävarmoina aikoina.…