Pellon ja metsän hinnat

Puun hinnat 15.12.2014–11.1.2015

Lähde: Metla