Koskisten parsinavettaa laajennettiin ja remontoitiin vuonna 2006. Lypsävien paikkoja on nyt 46, kun umpilehmille tehtiin oma tila hiehojen seurana kylmäpihatossa.

Parsilehmä v…